Тематичен мониторинг се проведе в град София

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира тематичен мониторинг на 24.11.2021г. от 10:30 часа на тема: „Зелено измерение на проектите“ по Програма „Европейски корпус за солидарност”. В рамките на тематичния мониторинг нашата организация представи и сподели добър опит по темата.