Онлайн събитие

Започна втората серия от обучения „Как се подготвя успешен проект?“, провеждани в рамките на Фонд Активни граждани България.
В предвид на обстоятелствата в страната обученията се провеждат онлайн.

От страна на сдружение”Млади изследователи за младежко развитие” имаме записани трима представители.

За повече информация; https://www.facebook.com/trustforsocialachievement