Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

В рамките на последния месец се проведе успешно обучение с мотото “Подобряване на практическите умения на младежите по градинарство, в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка”. Този проект, организиран от община Смолян, имаше за цел да предостави на младите участници не само теоретични познания, но и практически умения, свързани с биоразнообразието и градинарството.

След успешното завършване на обучението в областта на “Биоразнообразие – растения”, всеки от участниците придоби нови знания за растенията, включително защитени видове и техните методи на опазване и съхранение. Освен това, те придобиха умения за класифициране на растителни видове и умения за разпознаване на растения чрез определители.

Една от ключовите части на обучението беше изработването на 10 броя повдигнати лехи, използвайки импрегнирано борово дърво. Този практически елемент имаше за цел не само да обогати уменията на участниците, но и да допринесе за устойчивостта на проекта.

Допълнително, участниците успешно изработиха 15 броя стойки за цветя, които ще бъдат подарени на град Смолян. Тези стойки ще бъдат разположени в централните градски зони за отдих, придавайки на тях особен шарм и красота.

Проектът включваше и дейност за оценка на натрупаните умения и компетенции чрез Youthpass. Това предостави на младите участници възможността да се оценят и разберат какви нови умения са придобили чрез проекта.

Отличителен момент в обучението беше и гост лектора от РИОСВ, който представи темата “Сушене и съхранение на билките, характерни за Родопите”. Този вълнуващ лекции добави допълнителен аспект към обучението и обогати знанията на участниците.

С тези успешни стъпки, обучението по градинарство в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка се превърна в неизбежна стъпка към устойчиво бъдеще. Бъдете с нас за още новини и истории за успешни проекти!