Младежите от Young Improvers for Youth Development (YIYD) съвместно с Регионалната инспекция по околна среда и водите и Община Смолян стартираха […]