Заедно с отдел “Култура, младежки дейности и спорт” към община Смолян, обсъдихме младежкия план на община Смолян, дейностите към него […]
Онлайн събитие Започна втората серия от обучения „Как се подготвя успешен проект?“, провеждани в рамките на Фонд Активни граждани България.В […]
E-learning 23-25 November 2020 | Online, Spain The aim of the workshop: providing the space, tools and expertise to transform […]