Sap Labs Bulgaria проведе две обучения по Design Thinking пред неправителствената организация „Млади изследователи за младежко развитие“ (МИМР)

by Nov 21, 2020News0 comments

Председател на младежката неправителствена организация „Млади изследователи за младежко развитие“ (МИМР) е Валентин Кехайов, който е и участник в Инициативата. 
Обучение по Design thinking бе организирано и проведено от компанията за софтуерни продукти, Sap Labs Bulgaria. Срещата се проведе изцяло онлайн, като участниците бяха разделени в няколко малки групи. 
По време на срещата участниците се включиха в така наречения Brainstorming, който да им помогне да установят основните проблеми и нужди на организацията. Наблегна се на проблема с непрекъснато променящата се среда в рамките на организацията, поради динамичната смяна на нейните членове и на начините за по-лесно приспособяване.
Друга тема, на която се обърна по-специално внимание, бе свързана с промените в дигитализацията. Разгледа се и важността на правилната комуникация с вътрешните и външни аудитории на МИМР.

От срещата стана ясно, че екипа на Младежки Център – МИМР, Смолян има нужда да открие начин на самоорганизация, който да позволява на всеки нов член да получи задача от различно естество и да натрупа опит чрез собствено участие, като при това той да създава знание за следващите в организацията.
Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

0 Comments