ДОКЛАД – АНАЛИЗ НА ПРОЕКТ, РЕАЛИЗИРАН ОТ “МЛАДЕЖКО ПРОСТРАНСТВО “ Смолян       Издадено:30/10/2020 Наименование на проекта:  Летни лагери за екологично развитие и устойчиво опазване […]