Като ответна реакция на проявите на вандализъм, Млади изследователи за младежко развитие, заедно с Местната комисия за борба с противообществените […]