Старт на новата визия на откритото ни пространство

by Mar 28, 2021News0 comments

Официално даваме старт на плейсмейкинг в нашето откритото пространство над каскадите. Нямаме пресконференция, но за сметка на това имаме желание и ентусиазъм за младежко развитие в град Смолян .

#YIYD #Smolyan #youthspace #team #промянатавъзможна #Безотпадъци #младеж #солидарност #МястоБългария
0 Comments