Един съботен ден с хора от екипа ни

by Apr 13, 2021News0 comments

Засаждане на картофи и придружаване на овцете беше само част от прекрасния ни съботен ден. #младеж #солидарност #родопска #Ecs31 #eco0 Comments