Поставянето на видео наблюдение ще даде повече сигурност и спокойствие на гражданите и гостите на града. Young Improvers for Youth […]