Днешната среща между представители наОбщина СмоляниYoung Improvers for Youth Development – YIYDе добър пример за пълноценното развитие на младите хора, […]