Учредяване на първия областен ученически младежки парламент. Създаде се Ученически младежки парламент към РУО-Смолян. Основната цел е да се изгради система на […]