Изработване на сувенири

by Jul 18, 2021News0 comments

Международните ни приятели бяха изработили прекрасни сувенири със свойте изкусни ръце. Благодарим, че сте част от ползотворния ни проект.0 Comments