Среща с журналист! Гост-лектор Мария Чернева Кога : 14:00ч. на 24.07. 2021Това е линка:Meeting ID 983 5983 6989https://techsoupglobal.zoom.us/j/98359836989ОЧАКВАМЕ ВИ!