Ако някой ми беше казал в началото на 2021г., че през лятото ще пътувам до Полша и ще се срещна […]