Флората и фауната в Родопите ще ви омагьосат и запленят…. Какво ли животинче или тревичка ще се покаже от стените, […]