На 05.08.2021г. се проведе международен панаир на гражданските организации в младежкото пространство на сдружение”Млади изследователи за младежко развитие”.В рамките на […]
Нашите доброволци имаха възможността да зададат своите житейски и лични въпроси към г-жа Елена Бончева,психолог от град Смолян.