Община Смолян поставя така нужната химическа тоалетна

by Dec 1, 2021News0 comments

Община Смолян поставя така нужната химическа тоалетна, която се надяваме да бъде ползвана по предназначение.


0 Comments