“Летни лагери за “Равнопоставеност и климатична справедливост”

Нашата цел е да разпространим сред младежите от област Смолянинформация за климатичните промени и ефекта, който оказват върхубиоразнообразието и живота на хората. Искаме да изградим у участницитееко ангажираност и чувство на лична отговорност за заобикалящата нисреда,...

Проект “Улично изкуство срещу вандализма”

“Ако искаш да построиш кораб, не свиквай мъжете с барабани да носят талпи, а ги научи да копнеят по безкрайната морска шир.” Антоан дьо Сент-ЕкзюпериОбщина Смолян е малка община, разположена в планински, граничещ на юг с Република Гърция регион, с недобра...

Младежки обмен „Младежки посланици на устойчивостта“

Между 21 февруари – 1 март 2022 г. от Iyac Bulgaria изпълнят международен младежки обмен , носещ името „Младежки посланици на устойчивостта“ по програма Еразъм+. Проектът включва 42 души от България, Португалия, Сърбия, Хърватия, Чехия и Румъния. Основните цели на...

Мeeting “Transforming EU economy”

Young Improvers for Youth Development – YIYD is participating at a meeting called “Transforming EU economy”The project YOUTH AMBASSADOR FOR THE EUROPEAN GREEN DEAL ” is implementing in Sofia between 24th-27th February.What is the EU Green deal...

Кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”

Град Смолян получи първия си Шишеяд, с което се присъединява към националната ни кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”. Зам.кметът на община Смолян, заедно със секретарят на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и...

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни ни посети

Колегите от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ни посетиха. Имахме възможност да покажем новата ни фитнес зона към младежкото ни пространство, както и планирахме нови съвместни дейности.Благодарим, че първият ни уред...