Нашата цел е да разпространим сред младежите от област Смолянинформация за климатичните промени и ефекта, който оказват върхубиоразнообразието и живота […]
“Ако искаш да построиш кораб, не свиквай мъжете с барабани да носят талпи, а ги научи да копнеят по безкрайната […]
Между 21 февруари – 1 март 2022 г. от Iyac Bulgaria изпълнят международен младежки обмен , носещ името „Младежки посланици […]
Young Improvers for Youth Development – YIYD is participating at a meeting called “Transforming EU economy”The project YOUTH AMBASSADOR FOR […]
Град Смолян получи първия си Шишеяд, с което се присъединява към националната ни кампания “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”. Зам.кметът […]
Колегите от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ни посетиха. Имахме възможност да покажем новата […]
Ползотворна среща с главния секретар и експерти от областна администрация Смолян.Благодарим за доверието и отделеното време. Обсъдихме изключително амбициозните ни […]
Казвам се Стефан Сабрутев. Бизнесът ми започна от поставяне на ВИК тръби, а към този момент служителите ни са около […]
Първата среща от проект “Партньорство за красива и чиста България 2022”, събра не просто партньори. Събра, на първо място, приятели, […]
Валоризационна конференция 2021 Днес успешно се проведе Валоризационната конференция на ЦРЧР за 2021 г. По традиция, бяха отличени най-добрите проекти […]