Председател на младежката неправителствена организация „Млади изследователи за младежко развитие“ (МИМР) е Валентин Кехайов, който е и участник в Инициативата. 
Обучение по Design thinking бе организирано и проведено от компанията за софтуерни продукти, Sap Labs Bulgaria. Срещата се проведе изцяло онлайн, като участниците бяха разделени в няколко малки групи. 
По време на срещата участниците се включиха в така наречения Brainstorming, който да им помогне да установят основните проблеми и нужди на организацията. Наблегна се на проблема с непрекъснато променящата се среда в рамките на организацията, поради динамичната смяна на нейните членове и на начините за по-лесно приспособяване.
Друга тема, на която се обърна по-специално внимание, бе свързана с промените в дигитализацията. Разгледа се и важността на правилната комуникация с вътрешните и външни аудитории на МИМР.

От срещата стана ясно, че екипа на Младежки Център – МИМР, Смолян има нужда да открие начин на самоорганизация, който да позволява на всеки нов член да получи задача от различно естество и да натрупа опит чрез собствено участие, като при това той да създава знание за следващите в организацията.
Проектът „Инициатива за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.