Разчиствате гардероба и се озовавате с няколко чувала дрехи от всякакъв вид,но които със сигурност могат да послужат на някой в нужда, само че – как и къде да ги дариш?

Все още няма инсталирани контейнери за събиране на текстил в Смолян, но за сметка но това имаме поставен “щендер на солидарността” в младежкия ни хъб.

Щастливи сме да споделим,че огромен брой младежи заявяват своето желание да се включат и даряват годни  за повторна употреба дрехи, които ще бъдат раздадени на наши съграждани в неравностойно социално положение.Така ще се постигне ефективно събиране и оползотворяване на дрехите и текстилните продукти.

От 1.6.2020г. в младежкия център е поставен щендер , на който младежите могат да поставят свои дрехи, които пък ще намерят дома си при младежи в нужда.
Инициативата няма краен срок! Всички подарени дрехи ще се разпределят за младежи в нужда, защото вярваме, че всеки младеж има правото да се чувства и да се себеизразява като такъв. Младежите в младежкото пространство за пореден път доказват, че младежкият дух е навсякъде, лъч светлина, готов да стигне до сърцето на всеки. Лъч, който да предадът нататък! #YIYD #Smolyan #youthspace #youthwork

Доброволците от младежкта ни  организация винаги са откликвали и активно търсят възможност да бъдат полезни на местната ни общност, от която сме част и желаем да сме в полза на нашите връстници  с по-нисък социален статус.

Какъв вид текстил може да се  предаде?

Почти всякакъв, стига да е в годно за употреба състояние и да е прилежно опакован в торбичка:

-дрехи – без бельо, чорапи и обувки;

-домашен текстил;

-чанти;

-други аксесоари.

Къде?

Към момента в младежкото ни пространство