Младежкото пространство в Смолян: Център за иновации и активизъм по време на Европейската седмица на младежта

Младежкото пространство в Смолян: Център за иновации и активизъм по време на Европейската седмица на младежта

През април 2024 година, младежкото пространство в Смолян се превърна в център за иновации и активизъм по време на Европейската седмица на младежта. Събитията, които организирахме, бяха насочени към развитие на цифрови умения, разбиране на екологични въпроси, и активно участие в програмите Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност.

На 8 април, Еразъм+ Информационният ден откри седмицата с обучения за младите хора относно възможностите, които програмата предлага. Младежите се запознаха с различни успешни проекти и участваха в работилници за писане на проектни предложения.

На 10 април, форумът за Европейски Корпус за Солидарност подчерта значението на доброволчеството и солидарността в Европа, като представи лични истории и обсъди как младите хора могат да се включат активно.

12 април беше посветен на екологичните инициативи в регионален природен парк “Смолянски езера”, където участниците се включиха в почистването на езерата и засаждането на дървета, подчертавайки значението на устойчивото развитие.

15 април акцентира върху развитие на цифрови умения със семинари в Технопарк Смолян, където младежи се запознаха с основи на програмирането, цифровия маркетинг и киберсигурността.

На 17 април, младежкият дебат “Гласът на младите в Европа” даде възможност на младежите да обсъдят своите виждания за бъдещето на Европа и да се срещнат с млади лидери и представители на ЕС в културен център “Родопа”.

През целия период, кампанията в социалните медии “Европа се Слуша” активно документираше и споделяше моменти от събитията, стимулирайки младежите да участват виртуално.

Обобщено, инициативите предоставиха ценни знания и умения, стимулираха дебати и спомогнаха за формирането на ново поколение активни и информирани млади хора, готови да вземат участие в обществените процеси на европейско ниво.

Разширяване на хоризонтите: Учениците от село Чепинци се запознават с Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност

Разширяване на хоризонтите: Учениците от село Чепинци се запознават с Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност

През изминалата седмица, ученици от училището в село Чепинци имаха възможността да се запознаят с програмите Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност (ЕКС) в рамките на организираните събития за Европейската седмица на младежта. Младежите от Чепинци се включиха активно в сесии, където научиха повече за възможностите за образование и доброволчество в чужбина, които предоставят тези програми.

Събитията бяха обогатени от присъствието на чуждестранни доброволци, които в момента изпълняват своята доброволческа служба в град Мадан. Тяхното участие добави допълнителна стойност, тъй като споделиха своите лични опити и предизвикателства, пред които са се изправили през своята доброволческа дейност. Това помогна на учениците не само да разберат по-добре програмите, но и да получат реална представа за културния обмен и обогатяването, което доброволчеството може да предложи.

Инициативите през седмицата подчертаха значението на активното участие в младежки програми и предоставиха важна информация за това как младите хора могат да се възползват максимално от предлаганите възможности. Вдъхновени от положителните впечатления и истории, много от учениците изразиха интерес да се включат в предстоящи проекти и програми, което подчертава успешното въздействие на събитието.

Младежи от Рудозем на гости в Младежкото Пространство по време на Седмицата на младежта

Младежи от Рудозем на гости в Младежкото Пространство по време на Седмицата на младежта

През последната седмица, младежкото пространство отвори вратите си за гостуващи ученици от училище в Рудозем, които имаха възможността да се запознаят отблизо с възможностите, които Европейския съюз предоставя за младите хора. В рамките на посещението им разказахме за програма Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност (ЕКС), което предизвика огромен интерес сред участниците.

Учениците показаха огромен ентусиазъм към възможностите за участие в международни проекти, и вече са избрани няколко от тях, които ще имат възможността да пътуват в чужбина по проекти на нашата организация. Това е страхотна възможност за тях не само да обогатят своите знания и умения, но и да разширят своите културни хоризонти.

Програмата също така включваше редица неформални образователни активности, които предложиха на учениците възможност да научат нови неща по интерактивен начин. Сред тях бяха активности като “Световно кафе” – дискусия по маси, където младежите обсъждаха различни теми в непринудена атмосфера, и “Стъпка напред” – упражнение, което помага на участниците да разберат по-добре социалните неравенства и предразсъдъци.

Денят завърши с редица скечове, организирани и изпълнени от самите ученици, което допълнително допринесе за тяхната активна роля в програмата на събитието. Чрез тези творчески изяви те не само развиха своите презентационни умения, но и демонстрираха уникален талант и креативност.

Със сигурност посещението на учениците от Рудозем в младежкото пространство беше вълнуващо и ползотворно преживяване за всички участници. То остави след себе си много положителни емоции и ново разбиране за младежките програми на Европейския съюз, които могат значително да обогатят живота на младите хора.

Панелна Дискусия: Събиране на Млади Лидери и Представители на Общността

Панелна Дискусия: Събиране на Млади Лидери и Представители на Общността

В днешно време, когато предизвикателствата пред Европа са многобройни и разнообразни, важно е да се чуе гласът на младите хора – тези, които ще наследят утрешния свят. За да стимулираме техните идеи, ангажимент и участие в демократичния процес, проведохме “Младежки Дебат: Гласът на Младите в Европа”. Това събитие събра млади лидери, политици и представители на Европейския съюз, които обсъдиха актуални европейски въпроси и приоритетите на младежката аудитория.

Панелната дискусия беше важен момент от събитието, където младите лидери, местни политици и представители на ЕС се срещнаха, за да споделят своите виждания и идеи. Специални гости като Председателят на Общински съвет, г-н Кацаров, Председателят на Комисията за младежта, г-н Минчо Симов, както и други изявени личности като г-н Теодор Василев, Недялка Стефанова и г-н Северим Бобачев, споделиха своите перспективи относно ролята на младите хора в формирането на бъдещето на Европа.

Чрез интерактивни сесии, участниците разгледаха приоритетите на Европейската Комисия и техния потенциален ефект върху младежката общност в региона. Този формат на обучение и обмяна на мнения позволи на всеки участник да сподели своите виждания и предложения за подобрения.

В рамките на събитието бяха организирани работилници, насочени към разработване на младежки инициативи и проекти. Участниците имаха възможност да обсъждат идеи, да сътрудничат и да поставят основите за бъдещи проекти, които да подкрепят активното участие на младите хора в обществения живот и демократичния процес.

Сред акцентите на дискусията бяха изложени текущите предизвикателства пред младите хора в града, като особено внимание беше обърнато на възможностите за по-добра интеграция и участие на младежите в общинските инициативи. Беше разгледана и ролята на младежкото пространство, което се оказа идеална платформа за обмяна на идеи и проекти.
Основни теми на обсъждане бяха предизвикателствата пред младите хора и как може да се подобри тяхната интеграция в обществените процеси. Разгледан беше и потенциалът на младежкото пространство като място за срещи и развитие на нови проекти. Участниците формулираха планове за сътрудничество на местно ниво, които обещават да донесат значителни ползи за младежката общност.
Срещата подчерта необходимостта от създаване на дългосрочни стратегии за младежта, със специално внимание към образованието и културните инициативи. В дискусията се очертаха стъпки за реализация на съвместни проекти, които да укрепят младежката ангажираност и да спомогнат за тяхното професионално и личностно развитие.
През цялата среща бяха очертани конкретни стъпки за сътрудничество между младежките организации и общинската администрация, които включват разработването на нови проекти, насочени към образование, културни и спортни дейности. Участниците споделиха мнението, че тесното партньорство и разширяването на младежкото участие в общинските процеси могат значително да допринесат за динамичното и устойчиво развитие на региона.
Златка Митова, представител на Община Смолян, подчерта важността на подкрепата за младежките инициативи и обеща активно участие в предстоящите проекти. Срещата засили увереността в потенциала на младите хора като двигател на промяна и иновации в общината.
Изразяваме благодарност на всички участници за тяхното активно включване и ангажимент към младежките въпроси в Смолян.
Проектът е финансиран по програмата CERV на Европейския съюз. Съдържанието не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.
Очакваме с голямо нетърпение реализацията на обсъдените инициативи и съм сигурен, че те ще допринесат за реални и значими подобрения в живота на младите хора в региона.

Официално стартиране на проект “Гласове на промяната: Структурен диалог в Смолян”

Официално стартиране на проект “Гласове на промяната: Структурен диалог в Смолян”

На проведеното събитие в Смолян, важни местни лидери и заинтересовани страни се събраха за да дискутират идеи и възможности за поддържане и насърчаване на младежите. Събитието отбеляза началото на проекта “Гласове на промяната: Структурен диалог в Смолян”, финансиран по програмата CERV на Европейския съюз. Сред ключовите участници бяха Председателят на Общинския съвет, г-н Кацаров, и Председателят на Комисията по младежта, г-н Минчо Симов, както и други значими обществени фигури и представители на общината.

Дискусиите се съсредоточиха върху предизвикателствата, с които се сблъскват младите хора в Смолян, и възможностите за тяхната по-активна роля в обществените процеси. Беше постигнато съгласие за укрепване на връзките между младежите и местните власти, с цел създаването на устойчиви стратегии за образование и култура.

Проектът е насочен към създаване на диалог и сътрудничество между младите хора и местните власти за разработване на политики и стратегии, които директно засягат младежката общност. Предвидени са редица дейности, включително организиране на срещи и работилници, които да насърчат младежите да изразяват своите мнения и да участват активно в формирането на общинските политики.

 

Проектът “Млади гласове на промяната: Структурен диалог в Смолян” е инициатива на сдружение “Млади изследователи за младежко развитие” след изборите в Община Смолян. Целта му е да подобри комуникацията и взаимодействието между младежите и местната власт. Основната идея е да се мобилизират младите хора в региона и да се подкрепи тяхното участие в разработването на местните политики и стратегии.

Проектът включва серия от дейности, като срещи с общински съветници и представители на местната власт, организиране на две тематични работилници, семинар за развитие на уменията на младите хора в областта на гражданското участие и вземането на решения, както и дискусии с ключови лица от местната власт. Проектът се фокусира върху идентифицирането на местни предизвикателства и разработването на решения чрез структуриран диалог между младежи от различни социални и етнически групи и представители на местната власт.

Основният резултат от срещата е план за бъдещо сътрудничество и конкретни мерки за подкрепа на младежките инициативи. Събитието подчерта ангажимента на всички участници за работа за общата цел – устойчиво развитие на младежката общност в Смолян и подобряване на условията за тяхното личностно и професионално развитие.

Проектът е финансиран по програмата CERV на Европейския съюз. Съдържанието не отразява непременно възгледите на Европейския съюз.

Учим за Родопите: Дегустация на Чай и Съзнателна Консумация на Вода

Учим за Родопите: Дегустация на Чай и Съзнателна Консумация на Вода

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

В рамките на последния месец, младежкият център в Смолян беше домакин на три вълнуващи теоретични и практически обучения, обогатени с вкусове и знания. В сътрудничество с експерти и практици, събитията успяха да предоставят на младежите уникална възможност за дегустация на чай и обучение за съзнателна консумация на вода.

Дегустация на Чай – Споделени Вкусове, Обогатяващи Знания

Младежкият център в Смолян стана площадка за обучение и вкусове, когато три събития подред предложиха теоретични и практически знания за събиране и съхранение на богатствата на Родопа планина. Включването на “Чайна” в програмата позволи на участниците не само да научат за разнообразието от чайове, но и да се потопят в ароматната история на региона.

Според експертите, които бяха част от обучението по темата “Съзнателна консумация на вода”, този ценен ресурс изисква специално внимание. Участниците придобиха важни факти за водата и нейното значение за живота. Способни са сега да увеличат консумацията на вода съзнателно и да разпознават храни с високо съдържание на вода, което допринася за поддържането на здравословен начин на живот.

Обучението не беше само теоретично, но включваше и Youthpass – инструмент за оценка на натрупаните умения и компетенции. Този инструмент е ценен за всеки млад човек, който иска да измери своя личен и професионален растеж.

Тези обучения представляват вдъхновяващо пътешествие в света на съзнателната консумация и вълшебството на чайната чаша. Събитията в младежкия център в Смолян допринесоха за по-близкото запознаване с богатството на Родопите и важността на отговорното отношение към водата.

 

Със заговорени вкусове и нови знания, участниците завършиха обученията си, готови да приложат усвоените умения в ежедневието си. Следете новинарския блог за още вдъхновяващи истории и събития от Родопите!