Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Продължаваме с актуални новини, свързани с развитието на нашия проект “Активни Обществени Пространства” в област Смолян. Включването ни в Програмата Европейски корпус за солидарност вече е факт. Това обогатява проекта със солидарност и международен обмен. Младежите ще имат възможност да участват в проекти, подкрепящи социалната промяна и общностното участие. 

Междинен втори етап от проекта представлява: конкретизиране на Визията и Бюджетиране. Процесът на конкретизиране на визията включва определяне на бюджет, необходими материали и поръчването им. Целта е да се уверим, че проектът се движи в правилната посока и има необходимите ресурси. 

Успяхме да проведем среща-разговор „Плейсмейкинг, улично изкуство срещу вандализма“:

Продължаваме да поощряваме творческото самоизграждане и включване на младежите в процеса на създаване на общност. Чрез използване на техниката “графити”, младежите ще пресъздадат сцени от местния живот и култура, представени на фасада в Рудозем.

Срещите в Рудозем са от съществено значение за учаещите младежи. Обменът на идеи и опит допринася за ефективното прилагане на проекта в града и създава трайни връзки с общността. 

Събитието по активно местоправене в Рудозем има за цел възстановяване и подобряване на парковата среда с участието на местните жители. Опресняването и боядисването на пейки, спортни и общи съоръжения, както и зелените площи, са ключови етапи в този процес.

Проектът носи не само физическа трансформация, но и развива ключови компетенции като инициативност и предприемачески дух у съучастващите младежи, засилвайки техния принос към общността.

Този етап е ключов момент във възстановяването и активирането на обществените пространства в Рудозем, съчетавайки международна перспектива, креативен дизайн и участието на младежите. Чрез обединени усилия, обновяваме общността и насърчаваме иновативния дух в областта.