Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Етап 3 на нашия проект в област Смолян започва с увлекателни и иновативни дейности, насочени към подчертаване на индивидуалността и значението на образованието, както и обогатяването на младежите чрез активно участие и неформално обучение.

 

Задачата е да създадем нещо уникално и запомнящо се. Ние проведохме  работилници с местната общност и младежи, за да изградим символ, графит, надпис или бранд, който ще популяризира и олицетвори обновените пространства. 

Подчертаваме важността на неформалното образование в процеса на израстване на младите хора като личности. Чрез акцент върху елементи на градския дизайн, които провокират активност и креативност, ще въздействаме положително на развитието на младежите.

Следваща стъпка от нашия проект е събиране и синтезиране на наличните ресурси – хора, материали и физически дадености на целевото пространство. Със структурирани срещи и сътрудничество с местната общност, поставяме конкретни цели за изпълнение в следващия етап на проекта.

Започнахме практически действия с участието на младежи-доброволци от партньорските училища. Проведохме почистващи акции и инсталираме кофи за отпадъци. Това включва и обучителни неформални дейности, насочени към темата на вандализма и начини за справяне с него чрез креативни идеи и методи, генерирани от младежите.

В този раздел от проекта ще споделяме успешни практики и примери за крос-секторно партньорство. Обученията обхващат идеи за насърчаване на творческа бюрокрация, като средство за използване на алтернативни и модерни методи за усъвършенстване на административните процеси.

Индивидуални и Групови Срещи:

Ние провеждаме поредица от срещи с различни активни хора и лидери в общността. Целта е обменът на мнения и идеи, които да насочат проекта в правилната посока и да възприемем нуждите и предизвикателствата на общността.

Youthpass – Социални Граждански Компетенции:

Проектът продължава да подкрепя развитието на социални граждански компетенции, като отчита и признава личния прогрес на всякакъв участник с помощта на Youthpass.

В следващите месеци ще видим как тези инициативи и обучения ще оформят обновените обществени пространства и как те ще станат центрове на активност, креативност и общност в област Смолян. Следете за новини и вдъхновяващи успехи от проекта!