Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Прибирайки се обратно към България от пограничните гръцки села, граничарите виждат надписа на буса на организацията – „Млади изследователи за младежко развитие“ и питат шофьора какво пък чак толкова изследват. Северим, шофьорът ни, а също и активен член в смолянската младежка организация, отговаря „Всичко“, неосъзнавайки колко е правилен този му бърз и шеговит отговор. Развиването на младежки дейности обхваща толкова широк спектър, че отговорът на Северим не е преувеличение. От организирането на спортни дейности като противодействие на зависимостите, навигирането на комуникацията с местните институции и политици, до целеустремените опити да се създаде общност и разбиране сред младите, че след като целите са им общи, такива трябва да са и борбите им.

„Една общност, която трябва да се бори заедно“

Смолян е страхотен град за един бегач  – от големия контраст на живописни гледки и социалистическа архитектура, до добрата денивелация, чрез която да да тренираш изкачвания и спускания. Слушайки тези разсъждения, Вальо не може да не се съгласи, че градът е прекрасен за бягане – „Все пак всеки бяга от тук“, се шегува той.

Валентин Кехайов е председател на младежката неправителствена организация „Млади изследователи за младежко развитие“, която е основният двигател за развитие на младежки дейности и политики и популяризирането на неформалното образование в Смолянска област.

Вальо започва да разработва дейностите на организацията още през 2014 година, а към ден днешен неформалната група вече се е превърнала в неправителствена организация, която освен, че развива проекти за облагородяването на Смолян и региона, работи и по програмата Еразъм+ и дава на младежите от региона много възможности да пътуват и да обменят опит.

На практика обаче ефектите от дейностите на младежката организация са много повече от писане на проекти и облагородяване на градското пространство в Смолян. Пример за това е младежкото пространство, което организацията е обособила на последния етаж в сградата на общината. То се е превърнало в притегателен център за младежи без значение дали искат да запишат подкаст, да поиграя пинг понг или да разцъкат някоя видео игра. Важното в случая е не дейността, а обединението на едно място на младежи от града. „Когато сте заедно ти се променяш, групата те оформя“, е открил Кехайов. Дават пример с Недко, който работи в Германия, но се е върнал за почивка в Смолян за няколко седмици. „Вече можеш да се изразяваш“, се шегуват с него връстниците му, след като той прекарва повечето си време в родния град в младежкото пространство и е неизбежно да трябва да комуникира с други.

„Чувството да не знаеш как да се изразиш, а и да не знаеш от къде да поискаш подкрепа, защото ще те помислят за слаб e нещо често срещано сред младите“, смята Вальо, и проблемът не спира само с това да не знаеш как да комуникираш. „Ако не успееш да обгърнеш емоцията си с думи се получава вътрешен конфликт“, продължава той и се стига до статуквото: „Младежите нямат механизъм как да решават тежки житейски ситуации“.

За да успееш да ангажираш младежи, които изначално не умеят да комуникират помежду си и далеч не чувстват младежката общност като фактор, Вальо е открил подход: „Не може да ги вкараш с академичното“, категоричен е той.

„Няма кой да ти даде думата, трябва сам да я вземеш“

Стига ли един човек за да преобрази една цяла общност? Историята на Кехайов свиделства, че поне може да даде много добро начало. Валентин разказва, че се запалил по обмените по програмата Еразъм+ след като е търсел изход от заобикалящата го среда по време на следването му в университет, където са преобладавали наркотиците (Валентин следва висшето си образование в друг български град, не в Смолян.).

Пътуването по проекти дава много – от приятелства и подобряване на английския до осъзнаването, че животът може да бъде другояче. Недялка смята, че местните младежи гледат и разбират по-друг начин демокрацията, след като се връщат от чужбина  – било то от обмен, за отпуска или завинаги.

„Само фактът, че отиваш до Гърция и тръгвайки си от плажа си събираш боклука е един възпитателен момент. Рабираш, че и тук нещата могат да вървят ако има определни правила, които да се спазват от всички.“, наблюдава тя. Това носи разбирането, че демокрацията е не само свобода, но и отговорност.

Както с взимането на пример отвън, така и на местно ниво нещата неизбежно се просмукват надолу. Макар да е възможно да се използва като оправдание, че вече има дейности в Смолян, младежки активности са започнали да се развиват и в околните села като Търън и Чепинци.

„Видях добрия пример в Смолян и така ми дойде идеята – защо и тук да не стане, какво ни пречи и при нас да има такова пространство“. разказва Рахим, чиято неформална група от около 15 човека в момента е в процес на обособяване на младежко пространство в селото. Между другото, физическото пространство преди около 10 години е било дискотеката на селото – намира се точно срещу главната джамия и се помещава на адрес ул. Демокрация №2.

„Не може да убедиш някой, че образованието е важно за него, ако той вече е решил, че не е приоритет“ смята учител от града, който пожелава да остане анонимен. Тук идва и ролята на неформалното образование и вдъхновяващата роля на младежките дейности за много от подрастващите, които вече са или във финалните години на образованието си като Михаил или са отскоро навлезли в трудовия пазар като Даниел.

„Няма кой да ти даде думата, трябва сам да я вземеш“ – това е дефиницията за младежки политики според Кехайов.

Дефицитите за младите хора не се адресират гласно, камо ли чрез политики. А според Вальо синоним на дефицита е зависимостта. Темата със зависимостите на младежите, изисква своя собствена статия, но може да се каже следното. Първото нещо, което човек вижда влизайки в Смолян и последното, което го изпраща на тръгване, са стотиците флагове по уличните стълбове на голяма хазартна компания, която финансира местния футболен клуб.

Жаждата за промяна, за комуникация с въшното и другите, за ангажиране на околните, за развиване на региона и за кариерни опции  – това са двигателите на младежката дейност в региона. А практическото доказателство, че философията на Валентин, че човек се променя чрез комуникация с общността и това води до осъзнаването, че младите трябва да се борят за резултати заедно е налице. Просто се разходете из Смолян и ще откриете позитивните следи от младежката дейност  – в подлезите, в парковете, в градските пространства и най-вече в самите младежи.