Борба с Боклуците: Успешно Обучение в Областта на Управлението на Отпадъците

Борба с Боклуците: Успешно Обучение в Областта на Управлението на Отпадъците

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

В последните седмици участници от различни общности преживяха обучение, което им предостави ключови знания и умения в борбата със замърсяването и ефективното управление на отпадъците. Събитието, фокусирано върху темата “Управление на отпадъците” или популярно означено като “Боклуци”, разкри важността на разбирането и предотвратяването на замърсяването на околната среда.

Освен това, гостуването в града включваше и обучение на местната общност по темата “Управление на отпадъците”. Участниците в обучението придобиха ценни знания за замърсяването на околната среда и методите за предотвратяване на замърсяването. Също така, бяха научени как да използват повторно отпадъци (Reuse) и различни възможности за рециклиране (Recycle).

Целите на обучението включваха създаване на по-голямо осведоменост за проблемите на замърсяването, като участниците научиха как да разделят и изхвърлят отпадъците разделно. От особено значение беше и идеята за изследване на генерирания боклук от участниците и техните семейства.

Проектът включваше и дейност за оценка на натрупаните умения и компетенции чрез Youthpass, като предостави възможност на участниците да се самооценят и определат своята индивидуална траектория на растеж.

Събитието приключи със сесия ЕКС – постигане на европейско измерение на проекти за солидарност. Това показва ангажимента на общността към устойчиво развитие и прилагането на европейски стандарти в инициативите си.

Успешно Завърши Обучението по Градинарство в отговор на Европейската Зелена Сделка

Успешно Завърши Обучението по Градинарство в отговор на Европейската Зелена Сделка

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

В рамките на последния месец се проведе успешно обучение с мотото “Подобряване на практическите умения на младежите по градинарство, в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка”. Този проект, организиран от община Смолян, имаше за цел да предостави на младите участници не само теоретични познания, но и практически умения, свързани с биоразнообразието и градинарството.

След успешното завършване на обучението в областта на “Биоразнообразие – растения”, всеки от участниците придоби нови знания за растенията, включително защитени видове и техните методи на опазване и съхранение. Освен това, те придобиха умения за класифициране на растителни видове и умения за разпознаване на растения чрез определители.

Една от ключовите части на обучението беше изработването на 10 броя повдигнати лехи, използвайки импрегнирано борово дърво. Този практически елемент имаше за цел не само да обогати уменията на участниците, но и да допринесе за устойчивостта на проекта.

Допълнително, участниците успешно изработиха 15 броя стойки за цветя, които ще бъдат подарени на град Смолян. Тези стойки ще бъдат разположени в централните градски зони за отдих, придавайки на тях особен шарм и красота.

Проектът включваше и дейност за оценка на натрупаните умения и компетенции чрез Youthpass. Това предостави на младите участници възможността да се оценят и разберат какви нови умения са придобили чрез проекта.

Отличителен момент в обучението беше и гост лектора от РИОСВ, който представи темата “Сушене и съхранение на билките, характерни за Родопите”. Този вълнуващ лекции добави допълнителен аспект към обучението и обогати знанията на участниците.

С тези успешни стъпки, обучението по градинарство в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка се превърна в неизбежна стъпка към устойчиво бъдеще. Бъдете с нас за още новини и истории за успешни проекти!

 

Нов Екологичен Проект За Бъдеще: Първи Крачки За Зелена Бъдеща Градина

Нов Екологичен Проект За Бъдеще: Първи Крачки За Зелена Бъдеща Градина

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

В началото на този месец, екипът зад новия екологичен проект за градинско зеленчуково стопанство вече изготви план за дейности през следващите 12 месеца. Отговорности и роли бяха ясно разпределени сред членовете на екипа с цел ефективност и успешно осъществяване на проекта. Името на проекта е “Млади изследователи за зелени идеи”

Както при завършените ни проекти така и тук, сме решили да ви представим координация и разпределение на задачите в нашия проект.

В резултат на договорените отговорности, Валентин поема ръководната роля в създаването на координационна таблица, докато инициативата за договаряне на роли и отговорности в екипа се възлага на Валентин и Аксиния. Безопасността по време на дейностите ще бъде гарантирана от Валентин Щонов.

Други членове на екипа, като Даниел и Аднан, ще бъдат отговорни за осигуряване на актуални новини на уебсайта, връзка с медии и разпространение на информация. Те също така ще се заемат с популяризирането на проекта и визуализацията на програмата и партньорствата, свързани с него.

.

Специална роля в екипа е отделена на Аднан, който ще предоставя подкрепа и менторство на участниците в настоящата инициатива.

За да гарантират финансовата стабилност на проекта, Валентин и Аксиния са отговорни за изграждането на план за финансово управление и отчетност. Това включва пълен контрол върху разходите по проекта.

През следващите месеци, екипът планира съвместна работа с експерти от отдел екология към община Смолян за избор на подходящ терен. Парникът, който ще бъде издигнат, е изработен от подсилено, износоустойчиво зелено покривало от полиетилен и стоманена прахово боядисана рамка за максимална издръжливост.

 

Разнообразие от Растения за Зелена Градина

В рамките на оранжерията планът включва засаждане на 100 броя лавандула, 200 броя мащерка, 100 броя мента, 150 броя градински чай, 200 броя жълт кантарион, 150 броя маточина и други подправки. Градината, която ще се разполага до парника, също ще бъде засадена с разнообразни подправки.

С тези първи стъпки, екипът е готов да създаде не само екологичен проект, но и зелена градина, която ще допринесе за красотата и устойчивостта на общността. Следвайте нашия блог за актуални новини и информация относно проекта!

Създаване на Живи Иновативни Зони в Област Смолян: Етап 3 – Добавена Стойност чрез Европейски Корпус за Солидарност

Създаване на Живи Иновативни Зони в Област Смолян: Етап 3 – Добавена Стойност чрез Европейски Корпус за Солидарност

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Форуми за Дискусии, Дизайн Маси и Проактивни Събития за Общностното Участие

Проектът обогатява своето въздействие чрез включването в Програмата Европейски Корпус за Солидарност, което предоставя уникална възможност за обмен на идеи и опит с организации от други европейски страни.

Първата стъпка е въвличането на гражданите чрез организиране на кръгла маса, създавайки платформа за активно обсъждане и обмен на идеи. Този форум е отворен за всички, които искат да участват в дизайна на новите обществени пространства.

Изработване и взаимно одобрение на конкретни дизайн идеи. Чрез визуално представяне и графични решения, участниците ще работят заедно върху конкретни дизайн идеи. Фотографски фрагменти ще се приложат по улиците, а художествени обекти от цветни торби за отпадъци и керамични фрагменти ще обогатят градската среда.

Ключова роля играят индивидуални и групови срещи с активни хора и лидери от общността. Те допринасят за събирането на различни гледни точки и предложения, като същевременно поддържат отворен диалог за непрекъснато усъвършенстване.

В град Мадан ще организираме събитие по активно местоправене, фокусирано върху обновяване и подобряване на парковата среда. Това включва обновяване и боядисване на пейки, спортни и обществени съоръжения, както и зелени площи.

Чрез организиране на работилници за рециклиране се поддържа осъзнатостта за важността на устойчивите практики в обществото.

Този етап на проекта се фокусира върху участието на общността и предоставя възможност за тяхното активно сътворчество в процеса на преобразяване на обществените пространства в област Смолян.

Действие – Превръщане на Визията в Реалност в Обществени Пространства в Област Смолян

Действие – Превръщане на Визията в Реалност в Обществени Пространства в Област Смолян

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Продължаваме неуморно да изпълняваме нашите дейности свързани с проект “Активни Обществени Пространства” в област Смолян. Неговата цел е облагородяването на средата за живеене, но особено важно за този процес по съживяване на
града ни е участието на самите млади хора и жителите му.

Трети етап по проекта е Физическо Изграждане на място. За да има работа в екип, трябва да има общо пространство, в което младите да обсъждат своите планове за действие

Младежите са активно ангажирани в изграждането на пространства. Това не само придава личен ангажимент, но и гарантира устойчивост и трайно влияние. Съвместните усилия на младите участници допринасят за успешната реализация на проекта.

За да популяризираме новосъздаденото обществено пространство, организираме спортна надпревара и игра. Това не само включва общността, но и подчертава уникалността на мястото.

Чрез поставянето на леки и временни физически елементи в публичното пространство, предизвикваме вниманието към мястото и стимулираме творческия дух на общността.

Младежите ще участват в стрийт арт акции, облагородявайки стени в квартал Устово и създавайки креативни изрази на младежката култура.

Обучение “Инструментариум за Устойчиво Управление на Обществени Места”:

Участването в обучение подготвя младежите да поемат отговорност за устойчивото управление на обществените пространства.

Производството на късометражен филм цели да създаде осъзнатост около местните екологични предизвикателства, използвайки визуални истории за подчертаване на важни аспекти.

Срещи с активни лидери и представители на общността предоставят възможност за оценка на напредъка и поддържане на отворен диалог с цел постоянно усъвършенстване на проекта. Внедряването на практики за компостиране допринася за устойчивото управление на отпадъците в областта.

Младежите развиват културна осъзнатост, като се включват в създаването на пространства, отразяващи техния собствен идентитет и културно богатство.

Този етап отразява фазата на конкретното действие, където идеите се трансформират в реалност, а общността активно участва в процеса на създаване на живи и иновативни обществени пространства.