Приключенско-изследователската ни активност целеше запознаване с екологичното развитие и устойчиво опазване на
околната среда. Насоченихме нашите усилия към три ключови направления – себепознание, общуване с другите и връзка с природата. Основните методи, които използвахме са учене чрез преживяване, обучение през движение, творчеството като начин за себеразвитие и себеизразяване, театрализация, ролеви игри, и др. Фокусът на програмата ни е да подпомагаме ефективното разгръщане на потенциала и създаването
на самостоятелни, свободни, отговорни и осъзнати личности, пълноценно взаимодействащи си с другите и способни да изграждат хармонична и устойчива връзка с природата.
Дейностите са заложени по проект “Вкусовете на Родопа планина” – шедьовърът на кулинарията в Европейската кухня
#

Comments are closed